Termeni și Condiții

Actuala politică de Termeni și Condiții de utilizare a site-ului este actualizată în conformitate cu noile prevederi ale Uniunii Europene intrate în vigoare pe 25.05.2018.

Îţi recomandăm să citeşti acest document cu atenţie înainte de a începe utilizarea acestui website sau a serviciilor sale.

1. Condiţii Generale

 1. (i) UTILIZAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI WEBSITE SAU A SERVICIILOR SALE ESTE ECHIVALENTĂ CU O CONFIRMARE EXPLICITĂ A ACCEPTĂRII TUTUROR PREVEDERILOR ACESTUI DOCUMENT. FABRYO CORPORATION SRL („FABRYO”) îşi rezervă dreptul de a modifica acest document în orice moment şi în orice fel. Modificările respective vor intra în vigoare din momentul în care vor fi introduse în prezentul document. Din acest motiv, vă invităm să recitiţi periodic prezentul document. Dacă, în orice moment, doriţi să nu mai acceptaţi în întregime prevederile acestui document, aveţi posibilitatea de a nu mai utiliza acest website.

Orice utilizare a acestui website sau a serviciilor sale va fi considerată un accept al termenilor şi condiţiilor conţinute în prezentul document.

 1. Acest website, care poate fi accesat public la adresa www.apla.ro, denumit în continuare în acest document „apla.ro”, este un produs al FABRYO. Toate drepturile de copiere, reproducere şi distributie sub orice formă sunt rezervate şi aparţin Fabryo, în conformitate cu legislaţia în vigoare în România.
 2. (iii) FABRYO şi apla.ro nu pot fi făcuti răspunzători pentru modul în care un utilizator al website-ului utilizează în orice fel informaţii prezentate în acest website. apla.ro şi FABRYO nu îşi asumă răspunderea, în nicio situaţie, pentru nicio daună, pricinuita direct sau indirect, pentru nici o lipsă de profit directă sau indirecta (incluzând, dar fără a se limita la: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării informaţiilor şi serviciilor furnizate de apla.ro.
 3. (iv) FABRYO, ca editor al site-ului www.apla.ro, nu va îngrădi libertatea de opinie a utilizatorilor, însă îşi asumă obligaţia de a facilita şi poziţia oficială – obligatoriu publică – ale celor vizaţi în comentarii. FABRYO nu va pune sub nicio formă la dispoziţia solicitanţilor datele personale ale utilizatorilor site-ului – nume reale, adrese de contact sau numere de telefon.
 4. (v)FABRYO şi apla.ro nu pot garanta faptul că sistemele informatice sau programele software folosite pentru afişarea sau transmiterea informaţiei pe/de pe apla.ro sau în orice altă formă nu conţin virusi ori alte secvenţe distructive de cod sau alte proprietăţi distructive, deoarece aceste sisteme şi programe software nu sunt realizate de către/sub controlul FABRYO sau apla.ro.

Fiecare utilizator al apla.ro este de acord că, la cererea FABRYO, să exonereze de răspundere apla.ro şi FABRYO pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare şi să acopere cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor prezentului document.

2. Proprietatea intelectuală

Prin utilizarea acestui website recunoaşteţi că apla.ro şi toate serviciile şi produsele oferite sau comercializate prin intermediul apla.ro au fost dezvoltate, compilate, pregătite, verificate, selectate şi aranjate de către FABRYO şi alte organizaţii şi persoane prin utilizarea unor metodologii care implică un consum substanţial de efort, timp şi bani şi că ele constituie proprietatea intelectuală a FABRYO şi a altor organizaţii sau persoane (după caz).

Conţinutul şi designul apla.ro, precum şi orice alt material având legătura cu apla.ro trimis prin e-mail sau furnizat în orice altă modalitate (spre exemplu: ghiduri, articole, design şi orice alte materiale) aparţin FABRYO şi colaboratorilor săi (acolo unde acest lucru este specificat expres) şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală. Cu excepţia situatiilor precizate expres în prezentul document, este interzisă copierea, utilizarea sau reproducerea conţinutului şi designului apla.ro fără a deţine o permisiune scrisă prealabilă în acest sens din partea FABRYO. Este interzisă în orice situaţii utilizarea numelui apla.ro sau FABRYO. sau a oricăror derivări care fac trimitere la numele apla.ro sau FABRYO. fără aprobarea scrisă prealabilă a FABRYO.

Orice persoană fizică sau juridică poate contacta apla.ro şi poate transmite idei, sugestii sau materiale de orice natură, în limitele reglementărilor legale în vigoare. Trimiţând orice informatie sau material către apla.ro sau FABRYO, recunoaşteţi FABRYO dreptul deplin, permanent şi irevocabil de a modifica şi utiliza informaţiile sau materialele respective în orice mod considerat util sau necesar, inclusiv pentru a dezvolta şi comercializa noi produse sau servicii bazate pe aceste informaţii.

Recunoaşteţi că nu aveţi nici un drept de a solicita orice formă de contraprestaţie pentru aceste informaţii sau documente. Pentru toate aceste informaţii şi materiale, garantaţi în mod explicit că:

 • deţineţi sau controlaţi conform legii toate drepturile care vă permit să transmiteţi informaţiile sau documentele respective;
 • ă aceste informaţii sau documente sunt adevarate;
 • că utilizarea acestor informaţii sau documente nu încalcă prevederile prezentului document şi nu afectează alte persoane. FABRYO şi apla.ro nu îşi asumă nicio responsabilitate legată de aceste informaţii sau materiale.

3. Utilizarea conţinutului „apla.ro

Este interzisă utilizarea apla.ro şi a serviciilor şi produselor oferite sau comercializate prin intermediul apla.ro în modalităţi sau pentru atingerea unor scopuri care contravin normelor legale în vigoare sau prevederilor prezentului document.

Fiecare utilizator al apla.ro accepta să nu utilizeze, transfere sau distribuie niciuna din informaţiile prezentate prin intermediul apla.ro într-o manieră care ar putea constitui concurenţa pentru apla.ro.

Este interzisă copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afisarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a apla.ro, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informatiilor respective.

Conţinutul apla.ro poate fi vizualizat numai pentru folosinţa personală a utilizatorului website-ului, lipsită de intenţie comercială. Dreptul de utilizare a apla.ro:

 • este individual (aparţine numai utilizatorului care accesează apla.ro şi nu poate fi transmis în niciun fel unei alte persoane) şi ne-exclusiv.
 • permite obţinerea anumitor materiale realizate de către FABRYO şi apla.ro şi publicate prin intermediul apla.ro sub forma de documente tipărite sau sub alte forme stabilite de FABRYO şi apla.ro. Este interzisă comercializarea sub orice formă a acestor materiale.
 • nu permite reproducerea, modificarea sau afişarea precum şi participarea la transferul, multiplicarea sau vânzarea de materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea sub orice formă, în întregime sau parţială, a conţinutului apla.ro. Fac excepţie cazurile în care FABRYO acordă unui beneficiar nominalizat, în scris şi în anumite conditii expres precizate, un drept explicit în acest sens. Pentru a solicita un astfel de drept, contactaţi FABRYO folosind informaţiile afişate în pagina de contact.

4. TERMENI ȘI CONDIȚII PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare acordăm o atenție deosebită protejării datelor personale ale tuturor celora cu care derulăm operațiuni comerciale, precum și a vieții private a vizitatorilor care accesează site-urile FABRYO SRL („FABRYO”), în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 din data de 27 aprilie 2016 în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“GDPR”).

Pentru a înțelege modul în care sunt tratate datele dvs. personale, vă rugăm să citiți cu atenție noua noastră Politică de Confidențialitate. Prezenta Politică reprezintă modul în care compania noastră înțelege și respectă principiile de protecție a datelor personale, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate în cadrul proceselor noastre de afaceri.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de FABRYO se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679. Prin prezenta Politică de protecție a prelucrării datelor cu caracter personal dorim să informăm toți clienții, partenerii și furnizorii noștri cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, cu privire la scopurile acestei prelucrări și drepturile de care beneficiați.

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal este FABRYO, cu sediul principal în soseaua Olteniţei 202B, Popești-Leordeni 077160, judetul Ilfov.

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Prin prezenta Politică ne obligăm să respectăm principiile de protecție a datelor cu caracter personal (Principiile) prevăzute de Articolul 5 din GDPR, și vă putem asigura că toate datele dvs, personale sunt:

 • Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 • Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 • Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • Corecte și actualizate;
 • Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 • Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Procesarea datelor de contact

FABRYO va folosi informațiile personale de contact pe care le furnizați prin intermediul acestui site și a adreselor de contact menționate, exclusiv cu scopul de procesa solicitarea dumneavoastră în scop comercial.
Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul formularelor de contact de pe site-ul nostru, vă dați acordul implicit ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în mod exclusiv pentru scopul pentru care ne-ați contactat, în conformitate cu prevederile prezentei Politici de protecție a prelucrării datelor personale.

Pentru asigurarea celor mai depline condiții de Securitate a datelor dvs. personale, FABRYO a adoptat și menține întregul set de măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrarea și stocarea datelor dumneavoastră personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului general. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise către alte entități terțe cu care FABRYO colaborează în mod permanent, doar în scopul bunei derulări a serviciilor specifice asigurate și intereselor noastre legitime legate de aceste activități, cu excepția situațiilor în care poate apărea o obligație legală pentru FABRYO de a partaja datele cu alte instituții sau autorități.

FABRYO se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate prin intermediul relațiilor noastre comerciale în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră clar pentru a le utiliza și în alte scopuri asociate activităților comerciale.

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. POLITICA DE COOKIE

Ce sunt Cookie-urile?

Site-ul FABRYO folosește identificatori de tip Cookie. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un computer prin intermediul Browserului de Internet. Multe site-uri și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod așa-numit cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele Internet pot fi atribuite browserului de Internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web si serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al datelor de la alte browsere de Internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut si identificat folosind un cod de cookie unic.

La ce sunt folosite Cookie-urile?

Prin utilizarea Cookies, FABRYO poate furniza celor care utilizează site-ul servicii mai ușor de utilizat care nu ar fi posibile fără setarea Cookies. Cu ajutorul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate având în vedere utilizatorul. Cookie-urile ne permit să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a facilita utilizarea de către vizitatori a site-ului nostru web. Vizitatorul site-ului web care utilizează module cookie, nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, deoarece acesta este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului.

Ce Cookie-uri folosim?

Site-urile FABRYO utilizeaza doua tipuri de Cookies:

 • Cookies per sesiune – sunt fisiere temporare ce raman in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei (browser-ului web).
 • Cookies fixe – raman pe terminalul utilizatorului pe o perioada in parametrii Cookie-ului sau pana sunt sterse manual de utilizator.
  Cookie-urile folosite de partenerii operatorului unei pagini web, incluzand fara limitari utlizatorii paginii web, fac obiectul Politicii de Confidentialitate respective.

Ce fel de date personale sunt accesate prin cookies?

Datele personale accesate prin utilizarea de Cookies sunt colectate doar pentru a facilita anumite functionalitati pentru utilizator. Aceste date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele. Un cookie contine informatii care fac legatura intre un web-browser (utilizatorul) si un web-server anume (website-ul). Daca un browser acceseaza acel web-server din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si reactiona in consecinta.
Cookie-urile asigura vizitatorior site-urilor FABRYO o experienta placuta de navigare si sustin eforturile multor website-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferintele in materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, cosuri de cumparaturi, etc.

Renunțarea la Cookies

Toate browser-ele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in „optiuni” sau in meniul de „preferinte” al browser-ului dumneavoastra.
Ca vizitatori ai site-urilor FABRYO, dacă nu doriți să beneficiați de facilitățile oferite de Cookies, aveți la dispoziție mai multe modalități de a renunța la acceptarea acestora:

 • Folosirea funcțiilor de blocare cookies din setările prezente în orice fel de browser;
 • Utilizarea butonului ”NU ACCEPT” de pe bara de meniu în care vă semnalăm existența tehnologiei Cookie pe paginile noastre de Web;

Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, si pentru mai multe informatii privind confidentialitatea legata de publicitatea online, IAB Romania pune la dispozitie urmatorul site: http://www.youronlinechoices.com/ro/.

Linkuri utile

Daca doriti sa aflati mai multe informatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri:

POLITICA DE RETENȚIE A DATELOR

FABRYO poate păstra datele personale de contact prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile noastre comerciale. Executarea unor obligații legale guvernate de legile fiscale și comerciale poate necesita reținerea anumitor date cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Toți vizitatorii, clienții, furnizorii și partenerii ale căror date personale de contact le deținem în calitate de persoane vizate au următoarele drepturi în conformitate cu Articolele 15 – 22 din GDPR:

 • Dreptul de acces la datele prelucrare;
 • Dreptul la rectificarea și ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);
 • Dreptul la portabilitatea datelor;
 • Dreptul de opoziție;
 • Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment;
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă;

Dacă aţi trimis date cu caracter personal la FABRYO, iti poti exercita aceste drepturi, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari la sediul nostru din soseaua Olteniţei 202B, Popești-Leordeni 077160, judetul Ilfov sau prin E-mail la: protectiadatelor @fabryo.com iar noi vom depune toate eforturile rezonabile şi practice pentru a răspunde prompt cererii dvs., atâta vreme cât aceasta se conformează legilor aplicabile şi standardelor profesionale.

INFORMAȚII DESPRE MĂSURILE DE SECURITATE A PRELUCRĂRII

FABRYO a investit pentru adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii FABRYO, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seamaFABRYO sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

DISCLAIMER SITE-URI PARTENERE

Site-ul FABRYO poate conține legături către alte site-uri și / sau alte pagini web cu proprietate intelectuală care nu este proprietatea FABRYO. Nu ne asumăm nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, compania FABRYO nu va putea fi considerate răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. FABRYO nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și / sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

ACTUALIZAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Vizitatorii noștri sunt rugați să aibă în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, la fel ca și actualizarea acestui site. Prin urmare, este necesar să verificați Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului pentru orice actualizare.