Termeni și Condiții

Îţi recomandăm să citeşti acest document cu atenţie înainte de a începe utilizarea acestui website sau a serviciilor sale.

1. Condiţii Generale

 1. (i) UTILIZAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI WEBSITE SAU A SERVICIILOR SALE ESTE ECHIVALENTĂ CU O CONFIRMARE EXPLICITĂ A ACCEPTĂRII TUTUROR PREVEDERILOR ACESTUI DOCUMENT.Fabryo S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica acest document în orice moment şi în orice fel. Modificările respective vor intra în vigoare din momentul în care vor fi introduse în prezentul document. Din acest motiv, vă invităm să recitiţi periodic prezentul document. Dacă, în orice moment, doriţi să nu mai acceptaţi în întregime prevederile acestui document, aveţi posibilitatea de a nu mai utiliza acest website.

Orice utilizare a acestui website sau a serviciilor sale va fi considerată un accept al termenilor şi condiţiilor conţinute în prezentul document.

 1. Acest website, care poate fi accesat public la adresa www.apla.ro, denumit în continuare în acest document “apla.ro “, este un produs al S.C. Fabryo S.R.L. (denumit în continuare în acest document “Fabryo”). Toate drepturile de copiere, reproducere şi distributie sub orice formă sunt rezervate şi aparţin Fabryo, în conformitate cu legislaţia în vigoare în România.
 2. (iii) Fabryo Corporation şi apla.ro nu pot fi făcuti răspunzători pentru modul în care un utilizator al website-ului utilizează în orice fel informaţii prezentate în acest website. apla.ro şi Fabryo Corporation nu îşi asumă răspunderea, în nicio situaţie, pentru nicio daună, pricinuita direct sau indirect, pentru nici o lipsă de profit directă sau indirecta (incluzând, dar fără a se limita la: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării informaţiilor şi serviciilor furnizate de apla.ro.
 3. (iv) Fabryo Corporation, ca editor al site-ului www.apla.ro, nu va îngrădi libertatea de opinie a utilizatorilor, însă îşi asumă obligaţia de a facilita şi poziţia oficială – obligatoriu publică – ale celor vizaţi în comentarii. Fabryo Corporation nu va pune sub nicio formă la dispoziţia solicitanţilor datele personale ale utilizatorilor site-ului – nume reale, adrese de contact sau numere de telefon.
 4. (v)Fabryo Corporation şi apla.ro nu pot garanta faptul că sistemele informatice sau programele software folosite pentru afişarea sau transmiterea informaţiei pe/de pe apla.ro sau în orice altă formă nu conţin virusi ori alte secvenţe distructive de cod sau alte proprietăţi distructive, deoarece aceste sisteme şi programe software nu sunt realizate de către/sub controlul Fabryo Corporation sau apla.ro.

Fiecare utilizator al apla.ro este de acord că, la cererea Fabryo Corporation, să exonereze de răspundere apla.ro şi Fabryo Corporation pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare şi să acopere cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor prezentului document.

2. Proprietatea intelectuală

Prin utilizarea acestui website recunoaşteţi că apla.ro şi toate serviciile şi produsele oferite sau comercializate prin intermediul apla.ro au fost dezvoltate, compilate, pregătite, verificate, selectate şi aranjate de către Fabryo Corporation şi alte organizaţii şi persoane prin utilizarea unor metodologii care implică un consum substanţial de efort, timp şi bani şi că ele constituie proprietatea intelectuală a Fabryo Corporation şi a altor organizaţii sau persoane (după caz).

Conţinutul şi designul apla.ro, precum şi orice alt material având legătura cuapla.ro trimis prin e-mail sau furnizat în orice altă modalitate (spre exemplu: ghiduri, articole, design şi orice alte materiale) aparţin Fabryo Corporation şi colaboratorilor săi (acolo unde acest lucru este specificat expres) şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală. Cu excepţia situatiilor precizate expres în prezentul document, este interzisă copierea, utilizarea sau reproducerea conţinutului şi designului apla.ro fără a deţine o permisiune scrisă prealabilă în acest sens din partea Fabryo Corporation. Este interzisă în orice situaţii utilizarea numelui apla.ro sau Fabryo Corporation sau a oricăror derivări care fac trimitere la numele apla.ro sau Fabryo Corporation fără aprobarea scrisă prealabilă a Fabryo Corporation.

Orice persoană fizică sau juridică poate contacta apla.ro şi poate transmite idei, sugestii sau materiale de orice natură, în limitele reglementărilor legale în vigoare. Trimiţând orice informatie sau material către apla.ro sau Fabryo Corporation, recunoaşteţi Fabryo Corporation dreptul deplin, permanent şi irevocabil de a modifica şi utiliza informaţiile sau materialele respective în orice mod considerat util sau necesar, inclusiv pentru a dezvolta şi comercializa noi produse sau servicii bazate pe aceste informaţii.

Recunoaşteţi că nu aveţi nici un drept de a solicita orice formă de contraprestaţie pentru aceste informaţii sau documente. Pentru toate aceste informaţii şi materiale, garantaţi în mod explicit că:

 • deţineţi sau controlaţi conform legii toate drepturile care vă permit să transmiteţi informaţiile sau documentele respective;
 • că aceste informaţii sau documente sunt adevarate;
 • că utilizarea acestor informaţii sau documente nu încalcă prevederile prezentului document şi nu afectează alte persoane. Fabryo Corporation şi apla.ro nu îşi asumă nicio responsabilitate legată de aceste informaţii sau materiale.

3. Utilizarea conţinutului “apla.ro

Este interzisă utilizarea apla.ro şi a serviciilor şi produselor oferite sau comercializate prin intermediul apla.ro în modalităţi sau pentru atingerea unor scopuri care contravin normelor legale în vigoare sau prevederilor prezentului document.

Fiecare utilizator al apla.ro accepta să nu utilizeze, transfere sau distribuie niciuna din informaţiile prezentate prin intermediul apla.ro într-o manieră care ar putea constitui concurenţa pentru apla.ro.

Este interzisă copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afisarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a apla.ro, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informatiilor respective.

Conţinutul apla.ro poate fi vizualizat numai pentru folosinţa personală a utilizatorului website-ului, lipsită de intenţie comercială. Dreptul de utilizare a apla.ro:

 • este individual (aparţine numai utilizatorului care accesează apla.ro şi nu poate fi transmis în niciun fel unei alte persoane) şi ne-exclusiv.
 • permite obţinerea anumitor materiale realizate de către Fabryo Corporation şi apla.ro şi publicate prin intermediul apla.ro sub forma de documente tipărite sau sub alte forme stabilite de Fabryo Corporation şi apla.ro. Este interzisă comercializarea sub orice formă a acestor materiale.
 • nu permite reproducerea, modificarea sau afişarea precum şi participarea la transferul, multiplicarea sau vânzarea de materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea sub orice formă, în întregime sau parţială, a conţinutului apla.ro. Fac excepţie cazurile în care Fabryo Corporation acordă unui beneficiar nominalizat, în scris şi în anumite conditii expres precizate, un drept explicit în acest sens. Pentru a solicita un astfel de drept, contactaţi Fabryo Corporation folosind informaţiile afişate în pagina de contact.